Kako će izgledati internet u narednih 10 godina

 

Kako će izgledati internet u narednih 10 godina

Internet Društvo je angažovano u vežbi planiranja scenarija da otkrije moguće tokove događaja koji bi mogli uticati na dalji razvoj Interneta u budućnosti. Iako očigledno nije namenjen da bude definitivan pregled svi mogućnosti ili niti da obuhvati sva potencijalna pitanja, verujemo da su rezultati interesantni i,nadamo se da navode na dalje razmišljanje.

Mi ih delimo u nadi da će isti biti inspiracija za razmišljanje o mogućnostima za dalji razvoj interneta i eventualno Vaše uključivanje u vidu pomoći da se to desi na najbolji mogući način.

Scenarija budućnosti interneta

Pored pregleda scenarija koja se nalaze u nastavku, takođe možete preuzeti PDF verziju scenarija

 

Scenario 1

 

Scenario 2

 

Scenario 3

 

Scenario 4