News

Internet Drustvo Srbijie i Descon Klimerko u gradjanskoj inicijativi merenja zagadjenosti vazduha

Prva verzija open-source i open-hardware uredjaja Klimerko, rodila se na #IoT #Desc0n-u, godisnjem hakatonu, kao jedna od aktivnosti Internet drustva Srbije.

Klimerko se razvija i unapredjuje od strane clanova Haklaba Beograd i Internet drustva Srbije. Gradjani sami mogu napraviti Klimerka sledeci upustva na github stranici i slati otvorene podatke koje i druge organizacije mogu da koriste.

Poziv na R-Ladies Meetup - Podaci o zagadjenju vazduha

 

R Ladies Belgrade Meetup – Podaci o zagađenju vazduha: Kako ih prikupljamo, a kako vizualizujemo?

 

Prvi R Ladies meetup ove godine održaće se na temu podataka o zagađenju vazduha. Kao i svake prethodne zime, Beograd je i sada na listi najzagađenijih gradova.

Pages