News

Velika Britanija zabranjuje enkripciju podataka

Prema predlogu novog britanskog zakona, koji je objavljen danas, internet kompanijama će biti zabranjeno da svojim korisnicima ponude šifrovanje podataka na način koji bi onemogućio britanskoj vladi da tim podacima pristupi kada smatra da je to neophodno.

Predlog pod nazivom “Investigatory Powers Law” sadrži naredbu internet gigantima poput Gugla i Epla da policiji i obaveštajnim službama dostave ne-šifrovane prepiske svojih korisnika, ukoliko za to dobiju nalog. Nalog može biti masovan, tj. izdat za veliki broj korisnika odjednom.

Održan skup Pristup Internetu u Srbiji: Problemi, izazovi, rešenja

"Pristup Internetu u Srbiji: Problemi, izazovi, rešenja" bio je jednodnevni skup organizovan od strane Internet društva Srbije u saradnji sa Registrom nacionalnog Interneta domena Srbije (RNIDS) koji se odigrao 6. oktobra u prostorijama Centra za kulturnu dekontaminaciju. Događaj su činila tri dela posvećena infrastrukturi i digitalnoj pismenosti, problemima u vezi sa Internet pristupom koji postoje na nivou Evropske Unije, kao i načinom na koji aktuelni procesi privatizacije Telekoma Srbija mogu uticati na Internet pristup u državi.

Objavljeni rezultati ISOC istraživanja

Rezultati istraživanje koje je Internet Društvo sprovelo među svojom globalnom zajednicom danas su dostupni u obliku izveštaja na sajtu same organizacije.

Istraživanje na temu Internet vladavine sprovedeno je tokom februara 2014. godine, a cilj je bio da se prikupe stavovi i mišljenja zajednice okupljene oko Internet Društva, kako bi sama organizacija bila upoznata sa mišljenjima svojih članova i članica, te time upućenije donosila odluke i usmeravala svoje aktivnosti kada je reč o ovoj temi.

Pages