News

Održan skup Pristup Internetu u Srbiji: Problemi, izazovi, rešenja

"Pristup Internetu u Srbiji: Problemi, izazovi, rešenja" bio je jednodnevni skup organizovan od strane Internet društva Srbije u saradnji sa Registrom nacionalnog Interneta domena Srbije (RNIDS) koji se odigrao 6. oktobra u prostorijama Centra za kulturnu dekontaminaciju. Događaj su činila tri dela posvećena infrastrukturi i digitalnoj pismenosti, problemima u vezi sa Internet pristupom koji postoje na nivou Evropske Unije, kao i načinom na koji aktuelni procesi privatizacije Telekoma Srbija mogu uticati na Internet pristup u državi.

Objavljeni rezultati ISOC istraživanja

Rezultati istraživanje koje je Internet Društvo sprovelo među svojom globalnom zajednicom danas su dostupni u obliku izveštaja na sajtu same organizacije.

Istraživanje na temu Internet vladavine sprovedeno je tokom februara 2014. godine, a cilj je bio da se prikupe stavovi i mišljenja zajednice okupljene oko Internet Društva, kako bi sama organizacija bila upoznata sa mišljenjima svojih članova i članica, te time upućenije donosila odluke i usmeravala svoje aktivnosti kada je reč o ovoj temi.

SAD i Evropa sve su udaljenije kada je reč o privatnosti podataka

Zasnovano na trenutnim Snoudenovim otkrićima, Evropska unija ovih dana unosi poslednje promene u zakon koji će dramatično promeniti način na koji će američke kompanije koje posluju u Evropi moći da čuvaju podatke svojih korisnika i potrošača.

Prema trenutnom predlogu zakona, od svih pojedinaca će se tražiti eksplicitan pristanak pre nego što se u okviru poslovanja budu razmenjivali njihovi privatni podaci.

Pages