News

Povrati pravo na privatnost!

Izvor:  La Quadrature du Net

 

Zahvaljujući velikodušnosti pristalica koji su pomogli da se popularno finansira (crowdfunding), kao i Benoi Mizero (Benoît Musereau) koji je volonterski doprineo, La Quadrature du Net je objavila trominutni film "Povrati pravo na privatnost" koji objašnjava moguću pretnju, važnost zaštite, kao i alate koje u svrhu zaštite možemo koristiti kako bismo sačuvali svoju privatnost online.

Film možete pogledati na sledećem linku:

Održan skup o pregovaračkom poglavlju 10 - informaciono društvo i mediji

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije
 
 
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije je za predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave temama iz oblasti pregovaračkog poglavlja 10 organizovala skup „Uvod u proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i uloga civilnog društva – pregovaračko poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji)“, koji se održao u sredu 5. februara 2014. godine u Palati „Srbija“.
 

Pages