Kako funkcioniše internet?

Internet funkcioniše, jer otvoreni standardi dozvoljavaju svakoj mreži da se poveže sa bilo kojom drugom mrežom.

Upravo to omogućava svakome da kreira sadržaj, ponudi usluge i prodaje proizvode bez potrebe traži dozvolu od centralne vlasti.

On pruža jedanku šansu svima i to je razlog zašto imamo bogatu raznovrsnost aplikacija i usluga koje mnogi od nas koriste danas.

Ko je zadužen za Internet?

Niko nije, ali jesu svi.

Za razliku od telefonske mreže, kojom već godinama u većini zemalja upravlja jedna kompanija, globalni internet se sastoji od više desetina hiljada međusobno povezanih mreža koje vode internet provajderi, pojedinačne kompanije, univerziteti, vlade i drugi.

Kako izgleda infrastruktura Interneta?

Internet je mreža svih mreža koje treba da funkcionušu širom sveta kao jedna.

Tehnička koordinacija interneta ima zajedničke karakteristike:

  • Otvoren,
  • Nezavisan,
  • Upravljan od strane neprofitnih organizacija sa članstvom koje rade zajedno da zadovolje potrebe svih.

Ova samoregulacija je bila ključ uspešnog rasta Interneta i dovoljno je fleksibilna da se prilagodi promenama u budućnosti.

Pročitajte više o tehničkim aspektima Interneta.

Šta VI možete učiniti da pomognete da bi Internet ostao otvorena i pristupačna platforma?

U vreme kada mnogi od postojećih procesa koji stoje iza razvoja i upravljanja Internetom se dovode u pitanje, važnije je nego ikada da ste uključeni u njegovu budućnost.
Internet društvo pruža edukaciju i informacije o prednostima otvorenih procesa i struktura stvorenih i upravljanih na bazi konsenzusa.

Takođe sarađujemo sa nevladinm organizacijama, regulatornim i vladinim telima.

Bez obzira da li ste privredno društvo, nevladina organizacija, donosilac politika ili odluka, ili običan građanin - nama je potrebna vaša pomoć.

Pridružite se Internet društvu danas.