Novosti

Today's panel on Management of the Internet

Here we provide a summary of the analysis with regards to the debate on management of the Internet and the importance of the multi-stakeholder model. Many organisations worked on the analysis of the current situation led by the Center for Democracy and Technology. We hope you can join our panel today organised by the Internet Society Chapter Belgrade and Diplo Foundation at Dom Omladine Belgrade at 17:00.

Tribina o Upravljanju Internetom, Dom Omladine 16.11.2012 u 17 časova

Postojeći Međunarodni telekomunikacioni sporazum (ITR - International Telecom Regulations) iz 1988. godine, koji služi kao okvirni globalni sporazum koji uređuje principe upravljanja međunarodnim saobraćajem glasa, slike i podataka, biće revidiran na Svetskoj konferenciji o međunarodnim telekomunikacijama (WCIT12), koja će biti održana u Dubaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, od 3. do 14. decembra 2012. godine.

Pages