#opendata #visualization #R-Ladies #airpollution #internetdrustvosrbija

Poziv na R-Ladies Meetup - Podaci o zagadjenju vazduha

 

R Ladies Belgrade Meetup – Podaci o zagađenju vazduha: Kako ih prikupljamo, a kako vizualizujemo?

 

Prvi R Ladies meetup ove godine održaće se na temu podataka o zagađenju vazduha. Kao i svake prethodne zime, Beograd je i sada na listi najzagađenijih gradova.

Pages